Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie (CST) je jemná neinvazivní doteková manipulační technika, která se vyvinula z klasické osteopatie. Řadí se mezi alternativní metody celostní (holistické) práce s tělesným systémem člověka. Podporuje moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy a zdraví. V terapii vycházíme z toho, že náš psychofyzický systém se během dne a noci neustále sám reguluje a obnovuje. Zdraví je v samotném základu neustále přítomno, a pokud má možnost, projeví se jako životní síla. Kraniosakrální terapie vnímá člověka jako komplexní bytost, zahrnující v sobě různé úrovně, vytvářející dokonalý a složitě provázaný celek. Jakmile nastane změna v jedné úrovni (tělesné, emocionální či mentální), projeví se následně i v těch ostatních.
Kraniosakrální terapie klade důraz na Zdraví, které je v našem těle přítomno již od samého počátku a na jeho projev – životní sílu – která udržuje náš život. Životní síla, označovaná v kraniosakrální terapii tradičně jako Dech života, se projevuje na všech úrovních jako rytmický pohyb. Každá buňka, orgán, sval a kost neustále vykonávají jemný pohyb v určitém rytmu. Tyto pohyby a rytmy je možné citlivýma rukama vnímat, kdekoliv na těle a také je možné rozpoznávat proudění energií a tekutin v tkáních. Pokud je proudění plynulé a silné a pohyby segmentů těla jsou pravidelné, je v těle udržováno zdraví a harmonie.
Jak kraniosakrální terapie pomáhá?
Podporuje přirozený mechanismus a vrozenou schopnost živého organismu napravovat a opravovat sama sebe. Vždy, když je tělo vyvedeno z přirozené rovnováhy, nějakou obtížnou situací (například chronickou nemocí, úrazem, dlouhodobým stresem, emocionálním traumatem či únavou), reaguje stažením a vznikem ohnisek napětí na různých úrovních. Subjektivně bývají tyto stavy vnímány jako bolest, ztuhnutí, únava či motorická nebo orgánová dysfunkce. Kraniosakrální ošetření podporuje rozpuštění napětí a obnovuje plynutí tekutin a energií.

Jak ošetření probíhá?
Vlastní ošetření je velmi příjemné a relaxační. Klient přijímá terapii nejčastěji vleže na zádech a terapeut se jemně dotýká různých částí jeho těla. Pouze výjimečně ošetřující využívá jemného tlaku, který nepřesáhne tíhu drobné kovové mince (cca 5 gramů). Na rozdíl od klasických terapií tedy celostní kraniosakrální přístup nepůsobí na tělo zvenčí silou (fyzioterapie, masáž), elektřinou, magnetickým polem, vlněním (diadynamika, magnetoterapie, ultrazvuk) neovlivňuje biochemii systému podáním léků ani nepoužívá energetické působení běžné v alternativní medicíně (léčitelství, reiki). Do psychofyzického systému klienta se nic nevkládá a ani se z něj nic neodebírá. Terapeut svou přítomností vytváří vhodné podmínky, aby vrozené obnovující a regulující síly mohly iniciovat a dokončit léčebný proces. Kraniosakrální terapie se primárně nezabývá vnějšími příznaky problémů, pracuje s jejich příčinou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *