De-armouring ošetření neboli Odstraňování “krunýře”

Techniky, označované v současnosti často souhrnným názvem De-armouring vycházejí z poznatků Dr. Wilhelma Reicha, jednoho ze žáků Sigmunda Feuda.

Dr. Reich byl prvním ze „západních“ psychoterapeutů, který začal zkoumat propojení emocí a těla. Je považován za zakladatele somaticky orientované psychoterapie. Jako první, v historii západní medicíny, popsal a pojmenoval chronickou tenzi svalstva jako tzv. svalový pancíř (nebo též krunýř)

Zkoumal, jak je původně volné a svobodné proudění životní energie v těle zadržováno na hluboké nevědomé úrovni, v místech, která se projevovala svalovou, mentální nebo emoční tenzí, a jak uvolnění této tenze umožňuje lidem se znovu se svou životní silou propojit. Krunýř, či pancíř se v těle postupně utváří od samého početí, jako reakce na prožitá traumata.

Trauma vzniká ve chvíli, kdy se náš tělesný systém nedokáže vyrovnat buď s intenzitou zátěže (stresu) anebo s dobou jejího působení. Pokud naše tělo nemá dostatečnou kapacitu nebo možnost k tomu, aby stres zvládlo, zapouzdří jej znecitlivěním některé své části tak, aby ochránilo zbytek organismu a nebylo traumatickým působením dále iritováno. Tím se utvářejí nejrůznější svalové tenze, necitlivá nebo naopak chronicky bolavá místa. Naše tělo si tak postupně vytváří ochranný krunýř. Vlastně ani nezáleží na tom, zda je příčinou traumatu fyzický, biochemický či mentální vliv, výsledkem je vždy určité znecitlivění a otupění ve vnímání tělesných prožitků. Tento ztuhlý, necitlivý krunýř ale zároveň brání volnému proudění životní energie, která nám dává živost, zdraví a pohání nás životem vpřed.

De-armouring je technika, která nám pomáhá přijít sami k sobě a přijmout v jednotě sebe, bolest i potěšení. Ano, i přijímání potěšení může být stejně náročnou výzvou, jako prožívání bolesti. Čím více praktikujeme přijímání a uvolňování se v bolesti i potěšení, tím více přicházíme do kontaktu se svým tělem, city, intuicí a radostí. Stáváme se znovu vnímavou, celistvou, cítící bytostí, která je v souladu sama se sebou, a proto dokáže samostatně zvládat a ovládat svůj život, své tělo, emoce i mysl.

Jak to probíhá?

Péče prostřednictvím techniky de-armouringu je na pohled velmi podobná masáži spoušťových bodů. Využívá se tlaku na hluboké tkáně, vhodně zvolená místa tak, aby došlo k jejich fyzickému, emočnímu i mentálnímu uvolnění, rozpuštění blokád a energetických cyst. Tlakové body mohou být na vnějších i vnitřních částech těla, ale neexistuje jednotný postup pro všechny a každé ošetření je individuálně přizpůsobeno aktuální potřebě a přání klienta. Proto každé setkání začíná konzultací, během níž najdeme společně záměr a nejvhodnější způsob, jak je docílit, vždy s ohledem na přání, potřeby a hranice přijímajícího.

Které části těla je možné zbavit krunýře?

Krátce řečeno, všechny. Celé tělo má potenciál zadržovat trauma a vytvářet necitlivá místa. Potlačené emoce a další stresory mohou být uloženy, kdekoliv tělo uzná za vhodné. Nejčastěji to bývají části těla s traumatem přímo spojené, u dlouho potlačovaných těžkých emocí jsou to pak hluboké svalstvo a vnitřní tkáně.

Pro každého, kdo prožil nějaké trauma, může být vnější či vnitřní dearmouring významným přínosem. V našem studiu pracujeme vždy nejjemnější technikou, která na pohled sice nemusí vypadat tak efektně, jak je možné vidět na některých videích praktikantů dearmouringu, ale přesto jde do velké hloubky a ve výsledku je účinnější než jiné katarzní přístupy využívající silnou bolest. Dearmouring může probíhat i zcela neinvazivně, pouhým dotekem, přijetím, přítomností a bezpodmínečnou láskou. A právě tak může být velmi transformativní.

Hlubokého emočního uvolnění může být dosaženo vnitřním dearmoringem, při kterém se rozpouštějí dlouhodobě potlačované emoce, jako například strach nebo stud, často ukládané v análním otvoru u mužů. Obdobně ženská vagína, děložní čípek i děloha mohou být „skladištěm“ nezpracovaných traumat počínaje neprojevenými emocemi přes prožitky zneužívání či znásilnění, potraty, chirurgické zásahy až po komplikované porody. Interní dearmouring ženských genitálií je u nás též poměrně známý pod označením vaginální mapování.