Kraniosakrální (CST) a NeuroenergetickáTM terapie (NET)

Kraniosakrální terapie je jemná, neinvazivní doteková manipulační technika, která se vyvinula z klasické osteopatie. Podporuje moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy a Zdraví. V terapii vycházíme z toho, že náš psychofyzický systém se během dne a noci neustále sám reguluje a obnovuje.

Kraniosakrální terapie vnímá člověka jako komplexní bytost, zahrnující v sobě různé úrovně, vytvářející dokonalý a složitě provázaný celek. Jakmile nastane změna v jedné úrovni (tělesné, emocionální, mentální), projeví se následně i v těch ostatních.

Kraniosakrální terapie klade důraz na zdraví, které je v našem těle přítomno již od samého počátku a na jeho projev – životní sílu – která udržuje náš život. Životní síla, označovaná tradičně jako Dech života, se projevuje na všech úrovních jako rytmický pohyb.

Jak kraniosakrální terapie pomáhá?

Kraniosakrální a Neuroenergerická terapie odporuje přirozenou schopnost živého organismu napravovat a opravovat sama sebe při nemocích a dalších dysfunkcích, podporuje rozpuštění napětí a obnovuje plynutí tekutin a energií.